top of page

PRIVACY BELEID

SUPP24 Corina Keuken geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van SUPP24 Corina Keuken. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u, die door ons worden verzameld en waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

U deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van u ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.  U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

 

SUPP24 Corina Keuken zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

1. Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens die u met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen.  We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website.  Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van SUPP24 Corina Keuken om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. 

2. Cookies

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website.

Wat zijn cookies?

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen uw digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt.  U kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig via de instellingen van uw browser. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

 

Meer uitleg ronde de types cookies:

Functionele cookies

Voorbeelden van deze cookies zijn: bijhouden van uw login gegevens en de inhoud van uw winkelmandje.

Statistiek cookies

Cookies om te kunnen bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Social Media cookies

Voorbeelden van deze cookies zijn: Artikelen die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via Social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van Social media cookies van de Social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel wilt delen.

Advertentie cookies

Via deze cookies kunnen wij u relevante advertenties tonen n.a.v. uw interesses.

3. Uw account

U kunt op onze website een account aanmaken. In uw account slaan wij onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie. We houden dit bij, zodat u ze bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een bestelling niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om u te contacteren bij vragen of opmerkingen over uw bestelling.

Het beheer van uw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.  U kunt uw account indien gewenst annuleren, contacteer ons daarvoor via mail corina.keuken@gmail.com.

 

4. Online bestellen

Voor uw bestelling hebben wij uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Deze hebben wij nodig voor de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.  We gebruiken de gegevens om uw bestelling te bezorgen, u op de hoogte te houden over uw bestelling of om u te contacteren bij vragen of opmerkingen over uw bestelling. 

Indien u een bestelling plaatst bij SUPP24 Corina Keuken en hiervoor gebruik maakt van uw account (zie “mijn account”), registreren wij deze op naam. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van statistische en algemene analyses van uw aankoopgedrag.

 

5. Fraude

Uw betaalgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van fraude en andere onrechtmatigheden.

 

6. Inschrijven op de nieuwsbrief

U kunt uzelf aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Bij het inschrijven, vragen wij uw e-mailadres.  Zo blijft u op de hoogte van acties, promoties en de nieuwste trends en kunnen we u uitnodigen voor evenementen.

Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.  

Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, dan kunt u zich afmelden door de link te volgen onderaan de e-mail die u ontvangt. Ook kunt u mailen naar corina.keuken@gmail.com.

7. Wedstrijden en evenementen

SUPP24 Corina Keuken organiseert interessante wedstrijden en evenementen voor haar klanten. Om mee te kunnen doen aan een wedstrijd of een evenement, hebben wij soms bepaalde persoonsgegeven van u nodig, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de wedstrijd of het evenement op de juiste manier uit te kunnen voeren en de prijswinnaar(s) bekend te kunnen maken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.  

 

Marketing

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan SUPP24 Corina Keuken uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot SUPP24 Corina Keuken, haar producten en/of diensten. SUPP24 Corina Keuken kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door contact op te nemen via mail naar deboerluxury@gmail.com.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan dit Privacybeleid.

 

Doorgifte aan derden

Occasioneel doen wij een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten.  Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van betalingen, marketing activiteiten en het bieden van klantenservice. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om de service aan SUPP24 Corina Keuken en uiteindelijk aan u, uit te kunnen voeren. We leggen dit steeds contractueel vast met deze verwerkers en beperken de gegevens die wij delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Zo zal deze verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Ook kunnen wij in zeldzame gevallen uw gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat SUPP24 Corina Keuken uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen u van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

SUPP24 Corina Keuken zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen u en SUPP24 Corina Keuken.

Uw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer u klant wordt van SUPP24 Corina Keuken, bewaren wij bepaalde gegevens. Daarom beschikt u ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

 

1. Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan SUPP24 Corina Keuken. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

3. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 

4. Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door SUPP24 Corina Keuken verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar:

SUPP24 Corina Keuken

Boezelgracht 26

1132 PH Volendam

In dit verzoek staat helder wat u wenst te weten, corrigeren of wissen. Indien u wenst dat wij uw gegevens wissen, dient u dit ook specifiek te motiveren. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal SUPP24 Corina Keuken zo snel mogelijk aan uw vraag voldoen en u hierover berichten. 

Als u uw recht van inzage uitoefent zal SUPP24 Corina Keuken u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

U kunt ook altijd eenvoudig uw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via uw online account.

7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat profiling en kan betekenen dat deze door ons aan geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

8. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Uw gegevens zijn bij SUPP24 Corina Keuken veilig en vertrouwelijk

Wij hebben veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden als ook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan SUPP24 Corina Keuken aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Wij bewaren uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. 

 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

SUPP24 Corina Keuken

Boezelgracht 26

1132 PH Volendam

Nederland 

Corina.keuken@gmail.com

bottom of page